Thông báo 2116/TB-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 2116/TB-TCHQ

Tiêu đề: Thông báo 2116/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thuốc nhuộm hoạt tính do Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 2116/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái Ngày ban hành: 13/03/2015 Lĩnh vực: Tài chính

Ngày 13/03/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 2116/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thuốc nhuộm hoạt tính.

Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thuốc nhuộm hoạt tính dạng bột, màu vàng.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 2116/TB-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Thông báo 2116/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 2116/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 2116/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 2116/TB-TCHQ

Đang cập nhật