Quyết định 431/1999/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 431/1999/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 431/1999/QĐ-UB Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Số hiệu: 431/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Đinh Văn Cương Ngày ban hành: 14/05/1999 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 431/1999/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 431/1999/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 431/1999/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 431/1999/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 431/1999/QĐ-UB

Đang cập nhật