Quyết định 21/2008/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 21/2008/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 21/2008/QĐ-UBND sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh vào Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương Số hiệu: 21/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Phan Nhật Bình Ngày ban hành: 17/03/2008 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 21/2008/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 21/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 21/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 21/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 21/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật