Quyết định 1844/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1844/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1844/QĐ-UBND năm 2008 về thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình do tỉnh Hải Dương ban hành Số hiệu: 1844/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: *** Ngày ban hành: 30/05/2008 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1844/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1844/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1844/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1844/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1844/QĐ-UBND

Đang cập nhật