Thông tư 06/2015/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06/2015/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 06/2015/TT-BTTTT quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 06/2015/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Bắc Son Ngày ban hành: 23/03/2015 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 06/2015/TT-BTTTT quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện
  • Điều 4. Điều khoản thi hành
  • PHỤ LỤC DANH MỤC TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06/2015/TT-BTTTT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 06/2015/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 06/2015/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 06/2015/TT-BTTTT

Đang cập nhật