Quyết định 510/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 510/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 510/QĐ-BTC năm 2015 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Số hiệu: 510/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 19/03/2015 Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 510/QĐ-BTC năm 2015 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN ...
  • Điều 1. Phê duyệt phương án đơn giản hóa 38 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, thuộc phạm vi ...
  • Điều 2. Giao Tổng cục Hải quan chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách Thuế và các đơn vị có liên quan dự ...
  • Điều 3. Giao Vụ Pháp chế có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định ...
  • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Điều 5. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ ...
  • PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HẢI QUAN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 510/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 510/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 510/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 510/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 510/QĐ-BTC

Đang cập nhật