Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 23/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT hướng dẫn về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất lúa hàng hóa các vụ sản xuất trong năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 23/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu, Lê Quốc Doanh Ngày ban hành: 12/02/2015 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính

Mục lục Thông tư 23/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT hướng dẫn về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất lúa hàng hóa các vụ sản xuất trong năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA, XÁC ĐỊNH CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc điều tra, khảo sát, tổng hợp số liệu điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá ...
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Phương pháp điều tra, khảo sát và tổng hợp số liệu, kết quả điều tra khảo sát để xác định chi ...
 • Điều 5. Nguyên tắc tính toán và đơn vị tính
 • Điều 6. Tính năng suất thu hoạch thực tế và chi phí sản xuất thực tế
 • Điều 7. Phương pháp xác định giá thành sản xuất lúa thực tế, giá thành sản xuất lúa dự tính
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 8. Tổ chức thực hiện
 • Điều 9. Kinh phí thực hiện
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, XÁC ĐỊNH CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT LÚA
 • PHỤ LỤC II BIỂU MẪU BÁO CÁO CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN XUẤT LÚA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT

Đang cập nhật