Quyết định 05/2012/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 05/2012/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 05/2012/QĐ-UBND về Quy định công tác bảo đảm chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Số hiệu: 05/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Phước Thanh Ngày ban hành: 12/03/2012 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Quyết định 05/2012/QĐ-UBND về Quy định công tác bảo đảm chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định công tác bảo đảm các chế độ chính sách đối với dân quân ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc các Sở ...
 • QUY ĐỊNH CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II NƠI LÀM VIỆC, TRANG THIẾT BỊ CỦA BAN CHQS CẤP XÃ; VẬT CHẤT BẢO ĐẢM CHO ĐƠN VỊ DÂN QUÂN THƯỜNG ...
 • Điều 3. Nơi làm việc và trang thiết bị phục vụ công tác của Ban CHQS cấp xã, Ban CHQS cơ quan, tổ chức; ...
 • Điều 4. Sao mũ, phù hiệu, trang phục của cán bộ, chiến sỹ DQTV nòng cốt
 • Chương III CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ
 • Điều 5. Phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị
 • Điều 6. Chế độ tiền lương của Chỉ huy trưởng BCHQS cấp xã, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, công tác phí, bảo ...
 • Điều 7. Chế độ phụ cấp thâm niên
 • Điều 8. Chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự
 • Điều 9. Chế độ, chính sách đối với DQTV
 • Điều 10. Chế độ, chính sách đối với DQTV biển
 • Điều 11. Chế độ, chính sách đối với dân quân thường trực
 • Điều 12. Chế độ, chính sách đối với DQTV khi thực hiện nhiệm vụ chưa tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc ...
 • Điều 13. Chế độ, chính sách đối với DQTV chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị tai nạn trong khi ...
 • Điều 14. Chế độ trợ cấp đối với DQTV tham gia bảo hiểm xã hội bị tai nạn
 • Điều 15. Thủ tục, hồ sơ và kinh phí trợ cấp tai nạn
 • Điều 16. Chế độ, chính sách đối DQTV khi bị thương
 • Điều 17. Chế độ, chính sách đối DQTV hy sinh
 • Điều 18. Chế độ báo, tạp chí
 • Chương IV NGÂN SÁCH BẢO ĐẢM CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
 • Điều 19. Nguồn kinh phí
 • Điều 20. Nhiệm vụ chi của địa phương:
 • Điều 21. Nhiệm vụ chi của cơ quan, tổ chức
 • Điều 22. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 23. Trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương
 • Điều 24. Sơ kết, tổng kết
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 05/2012/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 05/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 05/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 05/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 05/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật