Thông báo 198/TB-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 198/TB-BTC

Tiêu đề: Thông báo 198/TB-BTC năm 2015 về giá bán buôn tối đa và giá kê khai do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 198/TB-BTC Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Anh Tuấn Ngày ban hành: 24/03/2015 Lĩnh vực: Tài chính

Ngày 24/3/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông báo 198/TB-BTC năm 2015 về giá bán buôn tối đa và giá kê khai.

Thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;

Bộ Tài chính thông báo mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai đối với 01 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty TNHH Nestle Việt Nam và 09 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam

Mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/4/2015

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 198/TB-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông báo 198/TB-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 198/TB-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 198/TB-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 198/TB-BTC

Đang cập nhật