Quyết định 05/2011/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 05/2011/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 05/2011/QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu Số hiệu: 05/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Nguyễn Khắc Chử Ngày ban hành: 23/03/2011 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 05/2011/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 05/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 05/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 05/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 05/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật