Quyết định 16/2011/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 16/2011/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 16/2011/QĐ-UBND về Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát và hệ thống hóa văn bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu Số hiệu: 16/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Nguyễn Khắc Chử Ngày ban hành: 01/06/2011 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 16/2011/QĐ-UBND về Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát và hệ thống hóa văn bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN, RÀ SOÁT VÀ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát và hệ thống hóa văn ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; ...
 • QUY CHẾ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN, RÀ SOÁT VÀ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Mục đích kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát và hệ thống hóa văn bản.
 • Điều 2. Đối tượng kiểm tra, rà soát.
 • Điều 3. Nội dung kiểm tra, rà soát văn bản.
 • Điều 4. Nguyên tắc kiểm tra văn bản, rà soát văn bản.
 • Điều 5. Phương thức kiểm tra văn bản.
 • Chương II TỰ KIỂM TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN
 • Điều 6. Trách nhiệm tự kiểm tra văn bản.
 • Điều 7. Xử lý văn bản trái pháp luật qua việc tự kiểm tra.
 • Điều 8. Thẩm quyền kiểm tra văn bản.
 • Điều 9. Thời gian gửi văn bản đến cơ quan kiểm tra.
 • Điều 10. Thẩm quyền xử lý văn bản.
 • Điều 11. Thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản.
 • Điều 12. Kiểm tra văn bản theo chuyên đề, địa bàn hoặc theo ngành, lĩnh vực.
 • Điều 13. Những hành vi vi phạm pháp luật trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản của cơ quan, người có ...
 • Điều 14. Kiểm tra văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng ban hành không đúng hình thức hoặc thẩm quyền ...
 • Điều 15. Thẩm quyền và thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng ban hành không ...
 • Điều 16. Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật.
 • Điều 17. Hủy bỏ văn bản trái pháp luật.
 • Điều 18. Bãi bỏ văn bản trái pháp luật.
 • Điều 19. Đính chính văn bản.
 • Điều 20. Quyền của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản có văn bản được kiểm tra.
 • Điều 21. Nghĩa vụ của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản có văn bản được kiểm tra.
 • Điều 22. Những hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, người có văn bản được kiểm tra.
 • Điều 23. Xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, người ban hành văn bản trái pháp luật.
 • Chương III RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN
 • Điều 24. Rà soát, hệ thống hóa văn bản cấp tỉnh.
 • Điều 25. Rà soát, hệ thống hóa văn bản của cấp huyện.
 • Điều 26. Rà soát văn bản của cấp xã.
 • Điều 27. Nội dung xây dựng hệ cơ sở dữ liệu.
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 28. Kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản.
 • Điều 29. Trách nhiệm của Sở Tư pháp.
 • Điều 30. Trách nhiệm của các cơ quan, chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Điều 31. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 16/2011/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 16/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 16/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 16/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 16/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật