Quyết định 20/2011/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 20/2011/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 20/2011/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015 Số hiệu: 20/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Nguyễn Khắc Chử Ngày ban hành: 11/08/2011 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Quyết định 20/2011/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
 • Điều 1. Phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015. (Có ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp & ...
 • CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
 • Phần I KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
 • Phần II CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
 • Biểu số 01 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
 • Biểu số 02 BIỂU VAY VỐN HỘ NGHÈO TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 2011 - 2015
 • Biểu số 03 NGUỒN VỐN THỰC HIỆN KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN LÂM CHO NGƯỜI NGHÈO 2011 – 2015
 • Biểu số 04 HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở 2011 – 2015
 • Biểu số 05 HỖ TRỢ Y TẾ CHO NGƯỜI NGHÈO 2011 – 2015
 • Biểu số 06 KẾ HOẠCH HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
 • Biểu số 07 ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI NGHÈO 2011 - 2015
 • Biểu số 08 TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO 2011 – 2015
 • Biểu số 09 NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢM NGHÈO 2011 – 2015
 • Biểu số 10 HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT GIẢM NGHÈO 2011 – 2015
 • Biểu số 11 HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG GIẢM NGHÈO 2011 – 2015
 • Biểu số 12 KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 30A 2011 - 2015
 • Biểu số 13 TỔNG KINH PHÍ CỦA KẾ HOẠCH GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 20/2011/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 20/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 20/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 20/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 20/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật