Quyết định 3527/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3527/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3527/QĐ-UBND năm 2014 Phê duyệt Đề án Triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa nông dân với các đối tác kinh tế khác trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La Số hiệu: 3527/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Lò Mai Kiên Ngày ban hành: 23/12/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 3527/QĐ-UBND năm 2014 Phê duyệt Đề án Triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa nông dân với các đối tác kinh tế khác trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT SẢN XUẤT ...
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án “triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển liên kết sản xuất và ...
  • Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các Cơ quan ...
  • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các ...
  • ĐỀ ÁN PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU ...
  • Phần 1 CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
  • Phần 2 NỘI DUNG ĐỀ ÁN
  • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU NÔNG SẢN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3527/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3527/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3527/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3527/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3527/QĐ-UBND

Đang cập nhật