Thông tư 02/2015/TT-TTCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2015/TT-TTCP

Tiêu đề: Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Số hiệu: 02/2015/TT-TTCP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Huỳnh Phong Tranh Ngày ban hành: 16/03/2015 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, THANH TRA VIÊN, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC CÁC CƠ QUAN THANH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Về trang phục
 • Điều 4. Quy cách, màu sắc trang phục nam
 • Điều 5. Quy cách, màu sắc trang phục nữ
 • Điều 6. Các trang phục khác được trang bị chung cho nam và nữ
 • Điều 7. Trang phục đối với công chức, viên chức chưa phải là thanh tra viên
 • Điều 8. Quản lý, sử dụng trang phục
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành
 • Điều 10. Trách nhiệm thi hành
 • TRANG PHỤC NGÀNH THANH TRA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2015/TT-TTCP để xử lý: