Thông báo 2513/TB-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 2513/TB-TCHQ

Tiêu đề: Thông báo 2513/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Ciprofloaxacin HCl, dùng để sản xuất thuốc do Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 2513/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái Ngày ban hành: 24/03/2015 Lĩnh vực: Tài chính

Ngày 24/3/2015, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 2513/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Ciprofloaxacin HCl, dùng để sản xuất thuốc.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại thông báo số 29/TB-PTPLHCM ngày 09/01/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Ciprofloxacin Hydrochloride.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Ciprofloxacin Hydrochloride, dạng bột.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Ciprofloxacin Hydrochloride.

Nhà sản xuất: Korea United Pharm. INC - Korea.

thuộc Nhóm 29.33: "Hợp chất dị vòng chỉ chứa (các) dị tố ni tơ", phân nhóm 1 gạch: "- Hợp chất có chứa 1 vòng pyrimidin (đã hoặc chưa hydro hóa) hoặc vòng piperazin trong cấu trúc ", phân nhóm2933.59: " - - Loại khác ", mã số 2933.59.90: "- - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 24/3/2015.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 2513/TB-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Thông báo 2513/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 2513/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 2513/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 2513/TB-TCHQ

Đang cập nhật