Thông báo 97/TB-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 97/TB-VPCP

Tiêu đề: Thông báo 97/TB-VPCP kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 97/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Nên Ngày ban hành: 26/03/2015 Lĩnh vực: Lao động, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội

Ngày 26/03/2015, VPCP đã ban hành Thông báo 97/TB-VPCP kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2015.

Về nhiệm vụ phối hợp công tác năm 2015

Năm 2015, là năm cuối của kế hoạch 5 năm, có nhiều sự kiện chính trị trọng đại và nhiều ngày kỷ niệm lớn, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm tổ chức Đại hội thi đua yêu nước; Chính phủ và Tổng Liên đoàn cần tập trung phối hợp thường xuyên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, trong đó chú trọng thực hiện tốt các trọng tâm công tác sau đây:

- Phối hợp tốt hơn, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015;

- Phối hợp xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan đến người lao động; thực hiện tốt các kết luận của Thủ tướng Chính phủ;

- Phối hợp để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

- Phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, ý thức công dân cho giai cấp công nhân và người lao động;

- Phối hợp trong việc tiếp nhận và giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách liên quan trực tiếp đến người lao động.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 97/TB-VPCP để xử lý:

Tin tức về Thông báo 97/TB-VPCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 97/TB-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 97/TB-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 97/TB-VPCP

Đang cập nhật