Quyết định 75/2006/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 75/2006/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 75/2006/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2010 Số hiệu: 75/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Lò Văn Giàng Ngày ban hành: 11/12/2006 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính

Mục lục Quyết định 75/2006/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2010

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm ...
  • Điều 2. Các Quy định ban hành kèm theo Quyết định này được thực hiện từ năm ngân sách 2007 và thay thế ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
  • QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN ...
  • Điều 1. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ.
  • Điều 2. Chính sách hỗ trợ.
  • Điều 3. Nguồn vốn hỗ trợ.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 75/2006/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 75/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 75/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 75/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 75/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật