Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Số hiệu: 34/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Điểu K'ré Ngày ban hành: 18/12/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 34/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật