Quyết định 07/2015/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 07/2015/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 07/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre kèm theo Quyết định 02/2011/QĐ-UBND Số hiệu: 07/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Võ Thành Hạo Ngày ban hành: 23/03/2015 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 07/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre kèm theo Quyết định 02/2011/QĐ-UBND

  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 4 Quy định về số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 07/2015/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 07/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 07/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 07/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 07/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật