Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, 1979

Click để xem chi tiết và Tải về Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, 1979

Tiêu đề: Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, 1979 Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 18/12/1979 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế

Mục lục Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, 1979

 • CÔNG ƯỚC VỀ XOÁ BỎ MỌI HÌNH THỨC PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ CHỐNG LẠI PHỤ NỮ, 1979
 • Phần I
 • Điều 1. Vì những mục đích của Công ước này, thuật ngữ “phân biệt đối xử với phụ nữ" sẽ có nghĩa ...
 • Điều 2. Các quốc gia thành viên Công ước lên án sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ thể hiện dưới mọi ...
 • Điều 3. Các quốc gia thành viên Công ước phải tiến hành mọi biện pháp thích hợp, kể cả về mặt lập pháp ...
 • Điều 4 Việc các quốc gia thành viên Công ước thông qua những biện pháp đặc biệt tạm thời nhằm thúc đẩy ...
 • Điều 5 Các quốc gia thành viên Công ước phải tiến hành tất cả các biện pháp thích hợp để:
 • Điều 6. Các quốc gia thành viên Công ước phải tiến hành tất cả các biện pháp thích hợp, kể cả về lập ...
 • Phần II
 • Điều 7. Các quốc gia thành viên Công ước phải tiến hành tất cả các biện pháp thích hợp nhằm xoá bỏ sự ...
 • Điều 8. Các quốc gia thành viên Công ước phải tiến hành tất cả các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo cho ...
 • Điều 9. Các quốc gia thành viên Công ước phải dành cho phụ nữ quyền bình đẳng với nam giới trong việc ...
 • Phần III
 • Điều 10. Các quốc gia thành viên Công ước phải áp dụng tất cả các biện pháp thích hợp để xoá bỏ sự phân ...
 • Điều 11. Các quốc gia thành viên Công ước phải áp dụng tất cả những biện pháp thích hợp để xoá bỏ sự ...
 • Điều 12. Các quốc gia thành viên Công ước phải áp dụng tất cả các biện pháp thích hợp để xoá bỏ sự phân ...
 • Điều 13. Các quốc gia thành viên Công ước phải áp dụng tất cả các biện pháp thích hợp để xoá bỏ sự phân ...
 • Điều 14. Các quốc gia thành viên Công ước phải xem xét các vấn đề cụ thể đặt ra đối với phụ nữ nông thôn ...
 • Phần IV
 • Điều 15. Các quốc gia thành viên Công ước phải thừa nhận sự bình đẳng của phụ nữ với nam giới trước pháp ...
 • Điều 16. Các quốc gia thành viên phải áp dụng tất cả các biện pháp thích hợp để xoá bỏ sự phân biệt đối ...
 • Phần V
 • Điều 17. Để xem xét những tiến bộ trong công việc thực hiện Công ước này, sẽ thành lập Uỷ ban về xóa ...
 • Điều 18. Các quốc gia thành viên Công ước sẽ cam kết gửi cho Uỷ ban, qua Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, để ...
 • Điều 19. Uỷ ban sẽ thông qua quy chế làm việc riêng của mình;
 • Điều 20. Uỷ ban họp thường kỳ mỗi năm một lần trong thời gian không quá 2 tuần để xem xét các báo cáo ...
 • Điều 21. Hàng năm, thông qua Hội đồng Kinh tế và Xã hội, Uỷ ban sẽ báo cáo về các hoạt động của mình ...
 • Điều 22. Các tổ chức chuyên mụn của Liên Hợp Quốc có quyền cử đại diện tham gia xem xét việc thực hiện ...
 • Phần VI
 • Điều 23. Những quy định của Công ước này không ảnh hưởng đến bất cứ kỳ quy định nào có lợi cho việc thực ...
 • Điều 24. Các quốc gia thành viên Công ước cam kết sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết ở cấp độ ...
 • Điều 25. Công ước này sẽ để ngỏ cho tất cả các quốc gia ký.
 • Điều 26. Bất kỳ lúc nào các quốc gia thành viên đều có thể đề nghị sửa đổi, bổ sung Công ước này bằng ...
 • Điều 27. Công ước này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 30, kể từ ngày Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhận được ...
 • Điều 28. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ nhận và thông báo cho tất cả các quốc gia thành viên những bảo ...
 • Điều 29. Mọi tranh chấp giữa hai hoặc nhiều quốc gia thành viên xung quanh việc giải thích hoặc áp dụng ...
 • Điều 30. Công ước này, mà các văn bản bằng tiếng Ả-rập, Trung, Anh, Pháp, Nga và Tây Ban Nha đều có giá ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, 1979 để xử lý:

Tin tức về Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, 1979

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, 1979

Đang cập nhật

Bình luận về Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, 1979

Đang cập nhật

Án lệ về Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, 1979

Đang cập nhật