Thông tư 02/2015/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2015/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 02/2015/TT-BKHCN Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 02/2015/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Phạm Công Tạc Ngày ban hành: 06/03/2015 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 02/2015/TT-BKHCN Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC ĐÁNH GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 5. Kinh phí đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ
 • Chương II ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Điều 6. Nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 7. Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 8. Hồ sơ đề nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 9. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
 • Điều 10. Hội đồng và tổ chuyên gia tư vấn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 11. Phương thức, nội dung và kết quả làm việc của Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 12. Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 13. Đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ
 • Chương III THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Điều 14. Kết quả thực hiện nhiệm vụ có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ...
 • Điều 15. Kết quả thực hiện nhiệm vụ có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến môi trường
 • Điều 16. Kết quả thực hiện nhiệm vụ có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe con người
 • Điều 17. Nội dung thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 18. Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 19. Hồ sơ đề nghị thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 20. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
 • Điều 21. Hội đồng thẩm định và tổ chuyên gia tư vấn thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 22. Phương thức, nội dung và kết quả làm việc của Hội đồng thẩm định
 • Điều 23. Giấy xác nhận thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 24. Cấp Giấy xác nhận đánh giá và thẩm định
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 25. Vận dụng Thông tư
 • Điều 26. Trách nhiệm thực hiện
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2015/TT-BKHCN để xử lý: