Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nghĩa Ngày ban hành: 16/03/2015 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC KHUNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Nguyên tắc xác định khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở ...
  • Điều 3. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
  • Điều 4. Danh mục khung vị trí việc làm
  • Điều 5. Định mức số lượng người làm việc
  • Điều 6. Lao động hợp đồng
  • Điều 7. Hiệu lực thi hành
  • Điều 8. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Đang cập nhật