Quyết định 1370/QĐ-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1370/QĐ-NHNN

Tiêu đề: Quyết định 1370/QĐ-NHNN năm 2014 về Quy chế phân cấp quản lý công, viên chức và người lao động thuộc Ngân hàng Nhà nước Số hiệu: 1370/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Bình Ngày ban hành: 11/07/2014 Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 1370/QĐ-NHNN năm 2014 về Quy chế phân cấp quản lý công, viên chức và người lao động thuộc Ngân hàng Nhà nước

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1955/QĐ-NHNN ngày ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; ...
 • QUY CHẾ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nội dung quản lý công chức, viên chức và người lao động
 • Điều 3. Nguyên tắc phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Phân cấp đối tượng quản lý
 • Điều 5. Quản lý biên chế
 • Điều 6. Tuyển dụng
 • Điều 7. Phân công nhiệm vụ, điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển công tác
 • Điều 8. Quy hoạch
 • Điều 9. Đào tạo, bồi dưỡng
 • Điều 10. Đánh giá, xếp loại
 • Điều 11. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm
 • Điều 12. Cử người làm đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; cử, tiếp nhận công chức ...
 • Điều 13. Cho ý kiến về việc giới thiệu ứng cử, đề cử hoặc giới thiệu ứng cử, đề cử công chức, viên chức ...
 • Điều 14. Cử, chấp thuận cho công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài.
 • Điều 15. Khen thưởng
 • Điều 16. Kỷ luật
 • Điều 17. Quản lý ngạch và thực hiện chế độ tiền lương
 • Điều 18. Thực hiện chế độ thôi việc, nghỉ hưu và chế độ khác
 • Điều 19. Kiểm tra công tác cán bộ
 • Điều 20. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Điều 21. Chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 22. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1370/QĐ-NHNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1370/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1370/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1370/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1370/QĐ-NHNN

Đang cập nhật