Thông báo 08/2015/TB-LPQT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 08/2015/TB-LPQT

Tiêu đề: Thông báo hiệu lực Công ước về quyền của người khuyết tật do Bộ Ngoại giao ban hành Số hiệu: 08/2015/TB-LPQT Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Nguyễn Văn Ngự Ngày ban hành: 12/03/2015 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế

Ngày 12/3/2015, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo hiệu lực Công ước về quyền của người khuyết tật.

 

Thực hiện quy định tại Khoản 4, Điều 41 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Công ước về quyền của người khuyết tật (Convention on the Rights of Persons with Disabilities),thông qua tại Niu Oóc ngày 13 tháng 12 năm 2006, Việt Nam ký ngày 22 tháng 10 năm 2007, có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày 07 tháng 3 năm 2015.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 08/2015/TB-LPQT để xử lý:

Tin tức về Thông báo 08/2015/TB-LPQT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 08/2015/TB-LPQT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 08/2015/TB-LPQT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 08/2015/TB-LPQT

Đang cập nhật