Quyết định 17/2015/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 17/2015/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 17/2015/QĐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp về quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Số hiệu: 17/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Thanh Dũng Ngày ban hành: 27/03/2015 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động

Mục lục Quyết định 17/2015/QĐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp về quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRONG CÁC DOANH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế phối hợp về quản lý lao động là người nước ngoài làm ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng ...
 • QUY CHẾ PHỐI HỢP VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục đích và yêu cầu
 • Chương II TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN
 • Điều 3. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 4. Trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
 • Điều 5. Trách nhiệm của Sở Công thương
 • Điều 6. Trách nhiệm của Công an tỉnh
 • Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
 • Điều 8. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:
 • Điều 9. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ
 • Điều 10. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
 • Điều 11. Trách nhiệm của Sở Y tế
 • Điều 12. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 • Điều 13. Trách nhiệm của Thanh tra tỉnh:
 • Điều 14. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh
 • Điều 15. Trách nhiệm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • Điều 16. Trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan:
 • Điều 17. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI VÀ TỔ CHỨC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
 • Điều 18. Trách nhiệm của người lao động nước ngoài
 • Điều 19. Trách nhiệm của tổ chức sử dụng lao động nước ngoài
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 20. Khen thưởng, kỷ luật
 • Điều 21. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 17/2015/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 17/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 17/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 17/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 17/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật