Thông tư 06/2015/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06/2015/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 06/2015/TT-BGTVT Quy định về vùng hoạt động của tàu biển chở hàng trong Vĩnh Bắc Bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 06/2015/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 02/04/2015 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 06/2015/TT-BGTVT Quy định về vùng hoạt động của tàu biển chở hàng trong Vĩnh Bắc Bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VÙNG HOẠT ĐỘNG CỦA TÀU BIỂN CHỞ HÀNG TRONG VỊNH BẮC BỘ
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Áp dụng pháp luật
 • Điều 5. Vùng hoạt động của tàu biển trong Vịnh Bắc Bộ
 • Điều 6. Trang thiết bị của tàu biển hoạt động trong Vịnh Bắc Bộ
 • Điều 7. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam
 • Điều 8. Trách nhiệm của cơ sở thiết kế, đóng mới, phục hồi, sửa chữa và khai thác tàu biển
 • Điều 9. Trách nhiệm của chủ tàu, người khai thác tàu và thuyền trưởng
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Điều 11. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06/2015/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 06/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 06/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 06/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 06/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật