Hướng dẫn 02/HD-SNV

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 02/HD-SNV

Tiêu đề: Hướng dẫn 02/HD-SNV năm 2014 về ký thừa ủy quyền đối với Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh Số hiệu: 02/HD-SNV Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Văn Lắm Ngày ban hành: 20/03/2014 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 02/HD-SNV để xử lý:

Tin tức về Hướng dẫn 02/HD-SNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 02/HD-SNV

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 02/HD-SNV

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 02/HD-SNV

Đang cập nhật