Quyết định 305/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 305/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 305/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Số hiệu: 305/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trần Hồng Nga Ngày ban hành: 19/03/2015 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 305/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN VÀ QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TỈNH HÀ NAM ĐẾN ...
 • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời tỉnh Hà Nam đến năm ...
 • Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch ...
 • Phụ lục 1 Kích thước bảng hộp đèn trên dải phân cách
 • Phụ lục 2 Yêu cầu kỹ thuật đối với bảng quảng cáo tấm lớn đặt trên đường ngoài đô thị
 • Phụ lục 3 Vị trí các hình thức quảng cáo ngoài trời tại Thành phố Phủ Lý
 • Phụ lục 4 Vị trí bảng quảng cáo tấm lớn tại một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 • Phụ lục 5 Vị trí các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan tại thành phố Phủ Lý
 • Phụ lục 6 Vị trí các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan tại các huyện
 • Phụ lục 7 Phân kỳ nhu cầu vốn đầu tư xây dựng hệ thống tuyên truyền cổ động trực quan tại thành phố Phủ ...
 • Phụ lục 8 Phân kỳ nhu cầu vốn đầu tư xây dựng hệ thống tuyên truyền cổ động trực quan tại các huyện đến ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 305/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 305/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 305/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 305/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 305/QĐ-UBND

Đang cập nhật