Quyết định 01/2007/QĐ-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 01/2007/QĐ-BNV

Tiêu đề: Quyết định 01/2007/QĐ-BNV Ban hành tiêu chuẩn ngạch Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 01/2007/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung Ngày ban hành: 17/01/2007 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 01/2007/QĐ-BNV để xử lý:

Tin tức về Quyết định 01/2007/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 01/2007/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 01/2007/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 01/2007/QĐ-BNV

Đang cập nhật