Thông tư 02a/2015/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02a/2015/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 02a/2015/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 02a/2015/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc Ngày ban hành: 23/02/2015 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Thông tư 02a/2015/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2014/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch
 • Điều 3. Cách tính thời hạn trong trình tự giải quyết hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ...
 • Điều 4. Đình chỉ giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; cấp Giấy xác ...
 • Điều 5. Trách nhiệm thông báo về kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con có yếu tố ...
 • Chương II THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
 • Điều 6. Hồ sơ đăng ký kết hôn
 • Điều 7. Phỏng vấn, xác minh hồ sơ đăng ký kết hôn
 • Điều 8. Tổ chức lễ đăng ký kết hôn
 • Chương III CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN, GHI VÀO SỔ VIỆC KẾT HÔN, GHI VÀO SỔ VIỆC LY HÔN
 • Điều 9. Trình tự giải quyết hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Điều 10. Trình tự giải quyết hồ sơ ghi vào sổ việc kết hôn
 • Điều 11. Xác định thẩm quyền giải quyết hồ sơ ghi vào sổ việc ly hôn
 • Chương IV ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON
 • Điều 12. Trình tự giải quyết hồ sơ nhận cha, mẹ, con
 • Điều 13. Trình tự giải quyết hồ sơ nhận cha, mẹ, con kết hợp đăng ký khai sinh
 • Chương V TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN, HỖ TRỢ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
 • Điều 14. Điều kiện thành lập Trung tâm
 • Điều 15. Quyền hạn, nghĩa vụ của Trung tâm
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • DANH MỤC BIỂU MẪU HỘ TỊCH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02a/2015/TT-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 02a/2015/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 02a/2015/TT-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 02a/2015/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 02a/2015/TT-BTP

Đang cập nhật