Quyết định 498/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 498/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 498/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 498/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam Ngày ban hành: 14/04/2015 Lĩnh vực: Dân tộc, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Quyết định 498/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TRONG VÙNG ...
 • Điều 1. Phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc ...
 • 1. Mục tiêu chung
 • 2. Mục tiêu cụ thể
 • 3. Phạm vi thực hiện Đề án
 • 4. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án
 • 5. Kinh phí thực hiện Đề án
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 498/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 498/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 498/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 498/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 498/QĐ-TTg

Đang cập nhật