Quyết định 1503/QĐ-UBND.VX

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1503/QĐ-UBND.VX

Tiêu đề: Quyết định 1503/QĐ-UBND.VX năm 2015 phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung bộ" tỉnh Nghệ An Số hiệu: 1503/QĐ-UBND.VX Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Đinh Thị Lệ Thanh Ngày ban hành: 18/04/2015 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 1503/QĐ-UBND.VX năm 2015 phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung bộ" tỉnh Nghệ An

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 DỰ ÁN "HỖ TRỢ Y TẾ CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ" ...
  • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Dự án "Hỗ trợ y tế các ...
  • Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 CỦA DỰ ÁN "HỖ TRỢ Y TẾ CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ TỈNH NGHỆ AN"
  • Phần I TÓM TẮT DỰ ÁN
  • Phần II ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2014
  • Phần III KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1503/QĐ-UBND.VX để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1503/QĐ-UBND.VX

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1503/QĐ-UBND.VX

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1503/QĐ-UBND.VX

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1503/QĐ-UBND.VX

Đang cập nhật