Thông báo 3386/TB-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 3386/TB-TCHQ

Tiêu đề: Thông báo 3386/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất hóa dẻo cao su do Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 3386/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái Ngày ban hành: 16/04/2015 Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí

Ngày 16/04/2015, TCHQ đã ban hành Thông báo 3386/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất hóa dẻo cao su. 

Chất hóa dẻo cao su (UN488) (dạng lỏng) thuộc nhóm 29.17 "Axit carboxylic đa chức, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên", phân nhóm Axit carboxylic thơm đa chức, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên", phân nhóm 2917.39" - Loại khác", mã số 2917.39.20 " Các hợp chất phthalic khác của loại được sử dụng như là chất hoá dẻo và este của anhydrit phthalic" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 3386/TB-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Thông báo 3386/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 3386/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 3386/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 3386/TB-TCHQ

Đang cập nhật