Quyết định 16/2006/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 16/2006/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 16/2006/QĐ-UBND Quy định về chế độ thông tin báo cáo do tỉnh Bắc Giang ban hành Số hiệu: 16/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Đăng Khoa Ngày ban hành: 16/03/2006 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 16/2006/QĐ-UBND Quy định về chế độ thông tin báo cáo do tỉnh Bắc Giang ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chế độ thông tin báo cáo
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 75/QĐ ...
 • Điều 3 Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa ...
 • QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Kết cấu, nội dung báo cáo
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Báo cáo của các sở, UBND cấp huyện
 • Điều 5. Báo cáo chuyên đề, báo cáo của UBND tỉnh
 • Điều 6. Báo cáo của cơ quan Trung ương trên địa bàn
 • Điều 7. Chế độ gửi báo cáo
 • Điều 8. Quản lý, cập nhật thông tin và gửi báo cáo qua mạng máy tính
 • Điều 9. Chương trình công tác năm, quý, tháng
 • Điều 10. Thẩm quyền ký các báo cáo, chương trình công tác
 • Điều 11. Chế độ thông tin hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan
 • Điều 13. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 16/2006/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 16/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 16/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 16/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 16/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật