Nghị quyết 19/2007/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 19/2007/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết số 19/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Lâm Đồng do Chính phủ ban hành Số hiệu: 19/2007/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 08/03/2007 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Nghị quyết số 19/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Lâm Đồng do Chính phủ ban hành

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 ...
 • Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Lâm Đồng với các chỉ tiêu chủ yếu ...
 • 1. Diện tích, cơ cấu các loại đất
 • 2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
 • 3. Diện tích đất phải thu hồi
 • 4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
 • Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm ( 2006 - 2010) của tỉnh với các chỉ tiêu chủ yếu như sau ...
 • 1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch
 • 2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
 • 3. Kế hoạch thu hồi đất
 • 4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
 • Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm:
 • Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Thủ trưởng các ...

Căn cứ Luật Đất đai 2003, ngày 08/03/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung Nghị quyết này quy định xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2010 và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Lâm Đồng.

Nghị quyết 19/2007/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/03/2007.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 19/2007/NQ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 19/2007/NQ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 19/2007/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 19/2007/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 19/2007/NQ-CP

Đang cập nhật