Quyết định 1133/QĐ-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1133/QĐ-TCHQ

Tiêu đề: Quyết định 1133/QĐ-TCHQ năm 2015 công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 1133/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường Ngày ban hành: 23/04/2015 Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1133/QĐ-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1133/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1133/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1133/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1133/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật