Thông tư 09/2015/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09/2015/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 09/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điên tư nhân đạo quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 09/2015/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Bắc Son Ngày ban hành: 24/04/2015 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Thông tư 09/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điên tư nhân đạo quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ỦNG HỘ QUA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NHÂN ĐẠO QUỐC GIA
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400
 • Chương II QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG 1400
 • Điều 4. Yêu cầu về kết nối
 • Điều 5. Yêu cầu về quản lý dữ liệu
 • Điều 6. Số dịch vụ nhắn tin
 • Điều 7. Giá trị tin nhắn
 • Chương III QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG ỦNG HỘ QUA CỔNG 1400
 • Điều 8. Đăng ký tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400
 • Điều 9. Thời gian tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400
 • Điều 10. Thủ tục đăng ký tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400
 • Điều 11. Tổ chức cung cấp dịch vụ nhắn tin qua Cổng 1400
 • Điều 12. Đối soát số liệu và thanh toán số tiền ủng hộ
 • Điều 13. Trách nhiệm của các bên
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • Điêu 15. Tổ chức thực hiện
 • Mẫu 01/ĐĐN ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ỦNG HỘ QUA CỔNG 1400
 • Mẫu 02/BC BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NHÂN ĐẠO QUỐC GIA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09/2015/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 09/2015/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 09/2015/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 09/2015/TT-BTTTT

Đang cập nhật