Nghị định 40/2007/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 40/2007/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 40/2007/NĐ-CP về xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Số hiệu: 40/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 16/03/2007 Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Nghị định 40/2007/NĐ-CP về xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích các từ ngữ
 • Điều 3. Thời điểm xác định trị giá hải quan và thời hạn nộp thuế
 • Điều 4. Nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan nhằm mục đích tính thuế
 • Điều 5. Trị giá hải quan phục vụ mục đích thống kê
 • Điều 6. Cơ sở dữ liệu giá
 • Chương 2: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU
 • Điều 7. Phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu
 • Điều 8. Phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu giống hệt
 • Điều 9. Phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu tương tự
 • Điều 10. Phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá khấu trừ
 • Điều 11. Phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá tính toán
 • Điều 12. Phương pháp suy luận xác định trị giá tính thuế
 • Điều 13. Các khoản điều chỉnh
 • Chương 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHAI HẢI QUAN,TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN
 • Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan
 • Điều 15. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan hải quan
 • Điều 16. Trì hoãn xác định trị giá tính thuế
 • Chương 4: KHIẾU NẠI, XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 17. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
 • Điều 18. Xử lý vi phạm đối với đối tượng nộp thuế
 • Điều 19. Xử lý vi phạm đối với công chức hải quan hoặc cá nhân khác có liên quan
 • Chương 5: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 20. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân
 • Điều 21. Điều khoản thi hành

Ngày 16/03/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 40/2007/NĐ-CP về xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Trị giá hải quan nhằm mục đích tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi là trị giá tính thuế) được xác định theo nguyên tắc và phương pháp sau:

1. Đối với hàng hoá xuất khẩu, trị giá tính thuế là giá bán tại cửa khẩu xuất (giá FOB, giá DAF), không bao gồm phí bảo hiểm (I) và phí vận tải (F).

2. Đối với hàng hoá nhập khẩu, trị giá tính thuế là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định theo các phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định từ Điều 7 đến Điều 12 Nghị định này, bằng cách áp dụng tuần tự từng phương pháp và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá tính thuế.

Trường hợp người khai hải quan có văn bản đề nghị thì trình tự áp dụng các phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Điều 10 và Điều 11 Nghị định này có thể thay đổi cho nhau.

3. Căn cứ vào nguyên tắc xác định trị giá tính thuế quy định tại khoản 2 Điều này, Bộ Tài chính quy định cụ thể việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu trong các trường hợp sau:

a) Hàng hoá nhập khẩu đã được miễn thuế, đã đưa vào sử dụng tại Việt Nam nhưng sau đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng hoặc thay đổi mục đích đã được miễn thuế trước đây;

b) Hàng hoá nhập khẩu là hàng đi thuê mượn;

c) Hàng hoá nhập khẩu là hàng đem ra nước ngoài sửa chữa, gia công;

d) Hàng bảo hành và hàng khuyến mại;

đ) Hàng hoá nhập khẩu không có hợp đồng mua bán hàng hoá, bao gồm:

- Hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới;

- Hàng nhập khẩu của hành khách nhập cảnh; quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển nhập khẩu vượt tiêu chuẩn (định mức) được miễn thuế;

- Hàng hoá nhập khẩu của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, phát chuyển nhanh.

e) Hàng hoá nhập khẩu đặc thù khác.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 40/2007/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 40/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 40/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 40/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật