Thông tư 10/2015/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2015/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 10/2015/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 10/2015/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 15/04/2015 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 10/2015/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • Mục 1: TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC
 • Điều 4. Tổng cục Đường bộ Việt Nam
 • Điều 4. Tổng cục Đường bộ Việt Nam
 • Điều 5. Sở Giao thông vận tải
 • Điều 6. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt
 • Điều 7. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
 • Điều 8. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch
 • Điều 9. Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa
 • Điều 10. Đơn vị kinh doanh bến xe khách, bến xe hàng, trạm dừng nghỉ
 • Điều 11. Người xếp hàng hóa lên xe ô tô, chủ hàng
 • Điều 12. Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình của xe, đơn vị cung cấp dịch vụ
 • Mục 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN
 • Điều 13. Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam
 • Điều 14. Giám đốc Sở Giao thông vận tải
 • Điều 15. Người được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động vận tải đường bộ
 • Điều 16. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kinh doanh vận tải, người xếp hàng hóa lên xe ô tô ...
 • Điều 17. Người được giao nhiệm vụ quản lý chất lượng dịch vụ và an toàn giao thông, người điều hành vận ...
 • Điều 18. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, nhân viên xếp hàng hóa
 • Điều 19. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình, cung cấp dịch ...
 • Điều 20. Cán bộ, nhân viên của đơn vị kinh doanh bến xe khách, bến xe hàng, trạm dừng nghỉ
 • Chương III XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 21. Nguyên tắc xử lý vi phạm
 • Điều 22. Xử lý vi phạm đối với đơn vị kinh doanh vận tải
 • Điều 23. Xử lý vi phạm đối với đơn vị khai thác bến xe khách, bến xe hàng, trạm dừng nghỉ
 • Điều 24. Xử lý vi phạm đối với người xếp hàng hóa lên xe ô tô, chủ hàng
 • Điều 25. Xử lý vi phạm đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, cán bộ, nhân viên của bến xe khách ...
 • Điều 26. Xử lý vi phạm đối với đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình, cung cấp dịch vụ
 • Điều 27. Xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan quản lý nhà ...
 • Điều 28. Thẩm quyền xử lý vi phạm
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 29. Hiệu lực thi hành
 • Điều 30. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2015/TT-BGTVT để xử lý: