Thông tư 14-LĐ/TT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 14-LĐ/TT

Tiêu đề: Thông tư 14-LĐ/TT-1977 hướng dẫn việc tuyển dụng và cho thôi việc đối với công nhân, viên chức Nhà nước trong tình hình mới do Bộ Lao động ban hành Số hiệu: 14-LĐ/TT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động Người ký: Nguyễn Thọ Chân Ngày ban hành: 21/06/1977 Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 14-LĐ/TT-1977 hướng dẫn việc tuyển dụng và cho thôi việc đối với công nhân, viên chức Nhà nước trong tình hình mới do Bộ Lao động ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ CHO THÔI VIỆC ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC TRONG TÌNH ...
 • I. TUYỂN DỤNG
 • 1.Căn cứ tuyển dụng
 • 2.Các hình thức tuyển dụng
 • 3.Điều kiện, tiêu chuẩn và đối tượng tuyển dụng
 • 4.Thủ tục tuyển dụng
 • 5.Tập sự, làm thử
 • 6.Trong các xí nghiệp, cơ quan Nhà nước không được sắp xếp những người có quan hệ thân thích với nhau ...
 • II. THÔI VIỆC
 • 1.Các hình thức thôi việc đối với công nhân, viên chức
 • 2.Xí nghiệp, cơ quan không được cho công nhân, viên chức thôi việc theo quy định ở điểm b và c ở trên ...
 • 3.Ghi lý do thôi việc của công nhân, viên chức
 • 4.Giải quyết khiếu nại và tố giác
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • IV. PHẠM VI THI HÀNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 14-LĐ/TT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 14-LĐ/TT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 14-LĐ/TT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 14-LĐ/TT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 14-LĐ/TT

Đang cập nhật