Thông tư 06/2015/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06/2015/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 06/2015/TT-BCT sửa đổi bổ sung Thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa do Bộ công thương ban hành Số hiệu: 06/2015/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng Ngày ban hành: 23/04/2015 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 06/2015/TT-BCT sửa đổi bổ sung Thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa do Bộ công thương ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÓA ...
 • Chương I LĨNH VỰC HÓA CHẤT
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp hướng ...
 • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ...
 • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ...
 • Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 5 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ...
 • Chương II LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC
 • Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2011/TT-BCT ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ...
 • Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ...
 • Chương III HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
 • Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2009/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ...
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC MẪU GIẤY XÁC NHẬN KHAI BÁO HÓA CHẤT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06/2015/TT-BCT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 06/2015/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 06/2015/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 06/2015/TT-BCT

Đang cập nhật