Nghị quyết 700-NQ/HĐNN7

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 700-NQ/HĐNN7

Tiêu đề: Nghị quyết số 700-NQ/HĐNN7 về việc hoãn cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp huyện, xã do Hội đồng Nhà nước ban hành Số hiệu: 700-NQ/HĐNN7 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Hội đồng Nhà nước Người ký: Trường Chinh Ngày ban hành: 15/01/1986 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 700-NQ/HĐNN7 để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 700-NQ/HĐNN7

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 700-NQ/HĐNN7

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 700-NQ/HĐNN7

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 700-NQ/HĐNN7

Đang cập nhật