Quyết định 3280/2000/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3280/2000/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 3280/2000/QĐ-BYT công bố 19 hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 3280/2000/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Văn Thưởng Ngày ban hành: 15/09/2000 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 3280/2000/QĐ-BYT công bố 19 hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 19 HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG ...
  • Điều 1. Nay công bố 19 hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế ...
  • Điều 2. Các đơn vị có hóa chất, chế phẩm diệt công trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 4. Các Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng và Vụ trưởng, Cục trưởng các ...
  • DANH MỤC HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ ĐƯỢC CẤP ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3280/2000/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3280/2000/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3280/2000/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3280/2000/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3280/2000/QĐ-BYT

Đang cập nhật