Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC về chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức Tòa án nhân dân các cấp và Hội thẩm nhân dân địa phương do Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Hoàng Khang, Nguyễn Công Nghiệp Ngày ban hành: 08/10/2003 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC về chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức Tòa án nhân dân các cấp và Hội thẩm nhân dân địa phương do Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 211/2003/NQ-UBTVQH11 NGÀY 09/01/2003 CỦA ỦY BAN ...
  • I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP TRANG PHỤC
  • II. TIÊU CHUẨN, NIÊN HẠN SỬ DỤNG TRANG PHỤC
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC MAY SẮM TRANG PHỤC
  • IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC

Đang cập nhật