Quyết định 3317/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3317/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 3317/QĐ-BTC năm 2014 về đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường máy tính và mạng máy tính do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 3317/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 24/12/2014 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 3317/QĐ-BTC năm 2014 về đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường máy tính và mạng máy tính do Bộ Tài chính ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MÔI TRƯỜNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG MÁY TÍNH
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường máy ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2615/QĐ-BTC ngày 19/10/2012 của ...
 • Điều 3 Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, công chức, viên ...
 • QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MÔI TRƯỜNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG MÁY TÍNH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc chung về đảm bảo an toàn thông tin
 • Điều 4. Những hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Đảm bảo an toàn mức vật lý
 • Điều 6. Đảm bảo an toàn máy tính phục vụ công việc
 • Điều 7. Đảm bảo an toàn hệ thống mạng máy tính
 • Điều 8. Đảm bảo an toàn kết nối Internet
 • Điều 9. Đảm bảo an toàn mức ứng dụng
 • Điều 10. Đảm bảo an toàn mức dữ liệu
 • Điều 11. Đảm bảo an toàn trong hoạt động trao đổi thông tin với các tổ chức, cá nhân ngoài ngành Tài ...
 • Điều 12. Sao lưu, dự phòng sự cố
 • Điều 13. Tài khoản công nghệ thông tin
 • Điều 14. Đảm bảo an toàn trong công tác vận hành hệ thống
 • Điều 15. Quản lý an toàn thông tin
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 16. Trách nhiệm của các đơn vị
 • Điều 17. Trách nhiệm của cá nhân
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3317/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3317/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3317/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3317/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3317/QĐ-BTC

Đang cập nhật