Chỉ thị 145-CT

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 145-CT

Tiêu đề: Chỉ thị 145-CT năm 1985 về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc thu và ghi bằng ngoại tệ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành Số hiệu: 145-CT Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu Ngày ban hành: 19/04/1985 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 145-CT để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 145-CT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 145-CT

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 145-CT

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 145-CT

Đang cập nhật