Công văn 1660/BHXH-THU

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1660/BHXH-THU

Tiêu đề: Công văn 1660/BHXH-THU năm 2015 hướng dẫn thực hiện thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đối với người lao động trong thời gian cử đi học hoặc công tác, đi lao động nước ngoài, nghỉ hưởng chế độ ốm đau dài ngày do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 1660/BHXH-THU Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu Ngày ban hành: 28/05/2015 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động

Mục lục Công văn 1660/BHXH-THU năm 2015 hướng dẫn thực hiện thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đối với người lao động trong thời gian cử đi học hoặc công tác, đi lao động nước ngoài, nghỉ hưởng chế độ ốm đau dài ngày do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  • Số: 1660/BHXH-THU V/v hướng dẫn thực hiện thu BHXH, BHYT đối với người lao động trong thời gian cử ...
  • 1/ Người lao động trong thời gian được cử đi học tập hoặc công tác tại nước ngoài:
  • 2/ Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp hằng tháng do mắc bệnh thuộc danh mục cần chữa ...
  • 3/ Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp ...
  • 4/ Người lao động đi lao động tại nước ngoài:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1660/BHXH-THU để xử lý:

Tin tức về Công văn 1660/BHXH-THU

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 1660/BHXH-THU

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1660/BHXH-THU

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1660/BHXH-THU

Đang cập nhật