Hướng dẫn 124/HD-CT

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 124/HD-CT

Tiêu đề: Hướng dẫn 124/HD-CT năm 2015 về tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía bắc, hải đảo xa do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành Số hiệu: 124/HD-CT Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Tổng cục Chính trị Người ký: Mai Quang Phấn Ngày ban hành: 22/01/2015 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Hướng dẫn 124/HD-CT năm 2015 về tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía bắc, hải đảo xa do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành

  • HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH TRONG CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN, LÀM NHIỆM VỤ ...
  • I. KHEN THƯỞNG HUÂN, HUY CHƯƠNG CHIẾN THẮNG
  • II. KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT THÀNH TÍCH KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC
  • III. KHEN THƯỞNG Ở TUYẾN 1 BIÊN GIỚI PHÍA BẮC, HẢI ĐẢO XA
  • IV. KHEN THƯỞNG LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ Ở CAMPUCHIA -Ở LÀO
  • V. KHEN THƯỞNG LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ Ở LÀO
  • VI. QUY TRÌNH, THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
  • VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 124/HD-CT để xử lý:

Tin tức về Hướng dẫn 124/HD-CT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 124/HD-CT

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 124/HD-CT

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 124/HD-CT

Đang cập nhật