Quyết định 881/QĐ-TCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 881/QĐ-TCT

Tiêu đề: Quyết định 881/QĐ-TCT năm 2015 Quy trình kiểm tra nội bộ ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Số hiệu: 881/QĐ-TCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam Ngày ban hành: 15/05/2015 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Quyết định 881/QĐ-TCT năm 2015 Quy trình kiểm tra nội bộ ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA NỘI BỘ NGÀNH THUẾ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy trình kiểm tra nội bộ ngành thuế, thay thế Quyết định số ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các Vụ, đơn vị tương đương thuộc ...
 • QUY TRÌNH KIỂM TRA NỘI BỘ NGÀNH THUẾ
 • Phần I QUY ĐỊNH CHUNG
 • I. MỤC ĐÍCH CỦA QUY TRÌNH
 • II. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA QUY TRÌNH
 • III. CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA THỰC HIỆN QUY TRÌNH
 • IV. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
 • Phần II NỘI DUNG CỦA QUY TRÌNH
 • I. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ HÀNG NĂM
 • II. TIẾN HÀNH MỘT CUỘC KIỂM TRA
 • Phần III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • I. HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
 • II. TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 881/QĐ-TCT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 881/QĐ-TCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 881/QĐ-TCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 881/QĐ-TCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 881/QĐ-TCT

Đang cập nhật