Điều ước quốc tế 40/LPQT

Click để xem chi tiết và Tải về Điều ước quốc tế 40/LPQT

Tiêu đề: Thỏa thuận sô 40/LPQT về vấn đề thuế đối với dự án thuộc Nghị định thư tài chính Việt – Pháp giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp Số hiệu: 40/LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Người ký: Nguyễn Bích Đạt Ngày ban hành: 01/09/2003 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thuế, phí, lệ phí
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Điều ước quốc tế 40/LPQT để xử lý:

Tin tức về Điều ước quốc tế 40/LPQT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Điều ước quốc tế 40/LPQT

Đang cập nhật

Bình luận về Điều ước quốc tế 40/LPQT

Đang cập nhật

Án lệ về Điều ước quốc tế 40/LPQT

Đang cập nhật